A lvsby Tryck Design ABA lvsby Tryck Design AB
A lvsby Tryck Design AB

Älvsbybygdens annonsblad


Välkommen till ditt lokala annonsblad
för Älvsbyn med omnejd!

Nästa annonsblad utkommer onsdag 30 september 2020.
Manusstopp senast fredag 25 september kl. 12.00.

Redan 1965 låg det första exet av Älvsbybygdens annonsblad i brevlådor runt om i kommunen. Det är ett mycket välläst annonsblad och det naturliga valet för dig som vill synas! Vi trycker hela bladet i 4-färg och på arkoffset vilket ger hög kvalitet. Annonsbladet delas ut till samtliga hushåll i hela Älvsbyns kommun samt även i Sikfors, Långträsk, Koler och Klöverträsk.

Annonsbladet delas ut onsdagar med undantag för veckorna 13, 23 och 25
då utdelning sker tisdag.

2020 har annonsbladet stängt följande veckor: 28, 29, 30 och 53.

Manusstopp är fredag före utgivning kl. 12.00.
OBS! Tidigare manusstopp före veckor med röda dagar kan förekomma.


​Priser 2020

Annonspriset är endast 10:50 kr/spaltmillimeter.
Specialpris helsida…..9.450 kr.
Specialpris halvsida….5.040 kr.

Ideella föreningar har 25% föreningsrabatt. Denna rabatt utgår endast till föreningar som ej bedriver näringsverksamhet eller har affärsmässig karaktär vars uppgift är att främja medlemmars ekonomiska intressen. Föreningsrabatten gäller ej förbund, organisationer, politiska partier, kyrkor e.d.
​​​​​​​

Upprepning

Om du väljer att boka in flera införanden av samma annons så har du mängdrabatt. Bokar du 2-9 upprepningar så har du 25% rabatt fr.o.m. andra annonsen. Bokar du 10 upprepningar eller fler så har du hela 40% rabatt fr.o.m. andra annonsen.

Dessa rabatter gäller vid samtidning bokning.
Alla priser är exkl. moms.


Spaltbredder

1 spalt………48 mm
2 spalter……98 mm
3 spalter….148 mm
4 spalter….198 mm


Annonsmaterial

lämnas enklast via telefon eller e-post.
Telefon: 0929-135 55 (08-16.00)
E-post: annonser@alvsbytryck.se

Ansvarig utgivare: Anneli Olofsson

Klicka på bilden nedan för att läsa veckans nummer

Tidigare nummer