A lvsby Tryck Design ABA lvsby Tryck Design AB
A lvsby Tryck Design AB

Älvsbybygdens annonsblad


Välkommen till ditt lokala annonsblad för Älvsbyn med omnejd!

Nästa annonsblad utkommer tisdag 26 september.

Manusstopp senast torsdag 21 september kl. 12.00.​​​​​​​

Redan 1965 låg det första exet av Älvsbybygdens annonsblad i brevlådor runt om i kommunen. Det är ett mycket välläst annonsblad och det naturliga valet för dig som vill synas! Vi trycker hela bladet i 4-färg och på arkoffset vilket ger hög kvalitet. Annonsbladet delas ut till samtliga hushåll i hela Älvsbyns kommun.

Startdag för utdelning av annonsbladet är tisdagar med undantag för veckorna.
Annonsbladet har ingen utdelning veckorna 1, 28, 29, 30 och 52.

Ordinarie manusstopp är torsdagar kl. 12.00. 

​​​​​​​OBS! Ändrad utgivning/manusstopp för följande utgivningar:
Utgivning tisdag 10/1 (v 2) - tidigare manusstopp onsdag 4/1
Tidigare utgivning onsdag 12/4 (v 15) - tidigare manusstopp onsdag 5/4
Senare utgivning onsdag 3/5 (v 18) - manusstopp torsdag 27/4
Utgivning tisdag 23/5 (v 21) - tidigare manusstopp onsdag 17/5
Senare utgivning torsdag 8/6 (v 23) - manusstopp torsdag 1/6
Utgivning tisdag 27/6 (v 26) - tidigare manusstopp onsdag 21/6


​Priser 2023

Annonspriset är endast 11:20 kr/spaltmillimeter.
Specialpris helsida…..10.080 kr.
Specialpris halvsida….5.376 kr.

Ideella föreningar har 25% föreningsrabatt. Denna rabatt utgår endast till lokala föreningar
som ej bedriver näringsverksamhet eller har affärsmässig karaktär vars uppgift är att främja medlemmars ekonomiska intressen. Föreningsrabatten gäller ej förbund, organisationer, politiska partier, kyrkor e.d.
​​​​​​​

Upprepning

Om du väljer att boka in flera införanden av samma annons så har du mängdrabatt. Bokar du 2-9 upprepningar så har du 25% rabatt fr.o.m. andra annonsen. Bokar du 10 upprepningar eller fler så har du hela 40% rabatt fr.o.m. andra annonsen.

Dessa rabatter gäller vid samtidning bokning.
Alla priser är exkl. moms.


Spaltbredder

1 spalt………48 mm
2 spalter……98 mm
3 spalter….148 mm
4 spalter….198 mm

Total höjd helsida....300 mm


Annonsmaterial

lämnas enklast via e-post eller telefon.
E-post: annonser@alvsbytryck.se
​​​​​​​Telefon: 0929-135 55 (08-16.00)

Ansvarig utgivare: Anneli Olofsson

Klicka på bilden nedan för att läsa veckans nummer

Tidigare nummer